Girdi yapan Gökhan Çetinkaya

Yazım Kuralları

NÜSHA (ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi) altı ayda bir olmak üzere (Haziran-Aralık) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz şarkiyat, doğu dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında hazırlanmış makale, yazma eser tahkik ve tanıtımı, bilimsel eleştiri, kitap eleştirisi ve çeviri makale kabul etmektedir. Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçülerine uygunluk, bilim […]

Makale Kabulü

Değerli okuyucular, saygıdeğer hocalarım. Dergimizin Haziran 2019 sayısı için makale kabul edilmeyecektir. Bu tarihten itibaren gönderdiğiniz çalışmalarınız Aralık 2019 sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. İlgi ve katkınız için teşekkür ederiz.