Hakkımızda

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanmaktadır.

Oku A.Ş. Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Fatih Altunbaş

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Derya Örs ( Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)
Prof. Dr. Musa Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Editörler
Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)