2018 – Cilt: 18 Sayı: 47

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ SARAY ŞAİRİ EMÎR MU‘İZZÎ’NİN DÎVÂNI’NDA SELÇUKLU HÂTUNU MÂH MELEK HÂTUN / Pages: 1-14, Gökhan Gökmen

ARAP EDEBİYATINDAKİ YUNAN ETKİSİ / Pages: 15-44, Esat AYYILDIZ, L. E. Goodman

FERİBA VEFİ’NİN UÇUP GİDEN BİR KUŞ ROMANINDA KADIN KİMLİĞİ / Pages: 45-64, Serpil Yıldırım

BAHA TAHİR’İN ”DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM” ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE / Pages: 65-82, Zafer Ceylan

ŞEYH-MÜRİT İLETİŞİMİNİN YAZMA GELENEĞİNE KATKISI: MELA ZAHIRÊ TENDÛREKÎ’NİN DÎWAN’I / Pages: 83-108, Ayhan TEK

SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI / Pages: 109-126, Res.Assist. Davut Şahbaz

CAHİLİYE DEVRİNDE ARAPLARDA KEHANET VE KÂHİNLİK / Pages: 127-148, Mehmet Bölükbaşı

MESNEVÎ’NİN POETİK BEYİTLERİ ÜZERİNE-II / Pages: 149-170, MUSA BALCI

ANADOLU’DA FARSÇA ÖĞRETİMİ İÇİN YAZILMIŞ BİR KONUŞMA KILAVUZU: FÂRİSÎ TEKELLÜM RİSÂLESİ / Pages: 171-190, Gökhan Çetinkaya

HASSAN B. SÂBİT VE KA’B B. MÂLİK’İN ŞİİRLERİNDE HZ. PEYGAMBER (SAV) İMAJI / Pages: 191-214, Dursun Hazer

YEMEN’DE BİR İBNÜ’L-ARABÎ MÜDÂFİİ: MECDÜDDÎN el-FÎRÛZÂBÂDÎ / Pages: 215-242, Güldane Gündüzöz

دراسة فنَّيَّة جماليَّة لخطبة قطري بن الفجاءة / Pages: 243-268, MUSTAFA MAWAS

النّص الحديثي بين القراءة التّفسيرية التّزامنية والقراءة المقاصدية المُثمرة / Pages: 269-308, Medhet Korichi

İSPANYA İRAN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİNİN SEKİZİNCİ ULUSLARARASI KONGRESİNİN ARDINDAN / Pages: 309-314, ALİ TEMİZEL